Πάο Μπροστά — Σωματείο φίλων του Παναθηναϊκού

Ανακοινώσεις

Οικονομικός απολογισμός και έκθεση πεπραγμένων Γ.Σ Παναθηναϊκής Συμμαχίας

Δείτε αναλυτικά τον οικονομικό απολογισμό της Παναθηναϊκής Συμμαχίας για έτος χρήσης 2016-2017 εδώ. ( Αφορά το διάστημα Ιούλιος 2016- Ιούνιος 2017). 

Δείτε την έκθεση πεπραγμένων της 26ης Οκτωβρίου 2017 εδώ