Πάο Μπροστά — Σωματείο φίλων του Παναθηναϊκού

Ανακοινώσεις

Οικονομικός απολογισμός και έκθεση πεπραγμένων Γ.Σ Παναθηναϊκής Συμμαχίας

Δείτε αναλυτικά τον οικονομικό απολογισμό της Παναθηναϊκής Συμμαχίας για έτος χρήσης 2015-2016 εδώ. ( Αφορά το διάστημα Ιούλιος 2015- Ιούνιος 2016). 

Δείτε την έκθεση πεπραγμένων της 17ης Νοεμβρίου 2016 εδώ